तीन महिना भित्र सबै स्वास्थ्यकेन्द्रमा डाक्टर पठाउने सरकारको निर्णय

 • दलित र कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाको जन्मदर्ता गराउदा १ हजार प्रोत्साहन भत्ता
 • - नेपाली हेल्थ

  k|wfgdGqL kbef/ u|x0f gjlgjf{lrt k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn laxLaf/ k|wfgdGqL sfof{no l;+xb/af/df kbef/ u|x0f ug'{x'Fb} . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

  काठमाडौँ, २० साउन – नयाँ सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि राखेको छ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज पदवहाली गरे लगत्तै सिंहदरबारमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको चारवटा निर्णयमध्ये दुईवटा निर्णय स्वास्थ्यसंग सम्वन्धित छ ।

  आजको बैठकले महिनाभित्र चिकित्सक नपुगेका देशका सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र माथिका सरकारी अस्पतालहरुले एकै छातामुनी सबै सुविधा दिने नीति अन्तरगत गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन यसै आर्थिक बर्षबाट औषधि कक्ष फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

  त्यस्तै बैठकले देशभरका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न म्याद भित्र आउने परिवारलाई प्रोत्साहन स्वरुप १ हजार दिने समेत निर्णय गरेको छ ।


  Facebook Comment


  थप समाचार